Penyidik Lapangan

 • Transportation
 • Petaling Jaya
 • 15/09/2023
 • Full Time

Tanggungjawab kerja:

 • Menjalankan penyelidikan dan penilaian awal sebelum menjalankan projek penyelidikan

 • Cari sumber, pemberi maklumat dan saksi tertentu yang berkaitan dengan kes itu

 • Temu bual dengan pelbagai profil pelbagai latar belakang untuk mengumpul maklumat

 • Pengumpulan bukti (foto, video, kenyataan bertulis dan lisan, rakaman, dokumen, peranti digital)

 • Pengesahan dokumentasi dan fakta

 • Elicitation (panggilan dalih, penyediaan penutup)

 • Menyediakan laporan yang komprehensif meliputi aktiviti penyelidikan serta penemuan

 • Memfailkan laporan, gambar, rakaman, testimoni dan bukti sokongan dengan betul

 • Menyediakan rangkaian pemberi maklumat yang luas (orang yang mengetahui sesuatu dan berhubung secara langsung, biasanya boleh dihubungi semula jika kami memerlukan maklumat yang serupa)

 • Kerjasama rapat dan penyelarasan dengan penganalisis, forensik IT dan Pasukan Pengawasan

 

Keperluan Kerja:

 • Tahap integriti dan profesionalisme yang tinggi

 • Kelayakan tinggi, ijazah atau diploma

 • Kemahiran sensitiviti dan Kemahiran insaniah

 • Kreatif, pemikiran kritis, dan perasaan ingin tahu

 • Komunikator yang mahir

 • Kerja lapangan

 • Pemegang lesen memandu

Job Video